Ochranná známka Senior SAFE

Služba SENIOR SAFE je od 20.1.2016 právně chráněna ochrannou známkou registrovanou u Úřadu pro harmonizaci vnitřního trhu pod číslem přihlášky 14264238. Díky ochranné známce máme výlučné právo užívat označení SENIOR SAFE.