Varianta STANDARDVarianta STANDARD zahrnuje
  • Zprostředkování služeb s nárokem na slevy
  • Právní služby
  • Informační služby
  • Finanční služby
  • Úspory v domácnosti
  • Realitní služby
  • využití uživatelské linky 511 440 540
  • 1x právní dotaz po telefonu v hodnotě 1500,-
  • Slevy v balíčku standard jsou poloviční oproti balíčku Excelent